سنسور تصویر دوربین مداربسته

سنسور تصویر دوربین مداربسته یک قطعه الکترونیکی است که نور را از محیط دریافت کرده و به سیگنال انالوگ و دیجیتال الکتریکی تبدیل می کند. در تمام این چیپ ها از نیمه هادی های حساس به نور استفاده می شود. سنسور تصویر دوربین مداربسته چیست ؟ سنسور تصویر یک قطعه…